Uwaga: Pozycję ekranu telefonu można kontrolować za pomocą górnego marginesu wewnątrz bloku Advanced Image.

Krycie nieaktywnego obrazu jest kontrolowane za pomocą przełącznika Custom CSS w wierszu nadrzędnym. Znajdź tę sekcję CSS i odpowiednio dostosuj:

.wpziom-app-slider-1.splide__slide:not(.is-active) {
opacity: 0.3;
}