coffee beans on table

Równe Info Boxy

Te pola informacyjne znajdują się w 4-kolumnowym rzędzie. CSS jest dodawany w niestandardowym polu CSS wiersza, aby wszystkie pola informacyjne miały tę samą wysokość i wyrównywały przyciski do dołu, niezależnie od ilości treści.

Dowiedz się więcej
coffee beans on table

Działa z dowolną liczbą kolumn

Możesz zmienić układ wiersza na dowolną liczbę kolumn, a pole informacyjne automatycznie dostosuje swoją wysokość do najwyższego pola.

Dowiedz się więcej
coffee beans on table

Obrazy zastępcze z rozmiarami

W pliku w chmurze zawarłem również przydatny obraz zastępczy z zalecanymi rozmiarami i proporcjami obrazu używanymi w tym demo.

Dowiedz się więcej
coffee beans on table

Przyjmuje natywne style

Czcionki i kolory są ustawiane w kreatorze, więc po zaimportowaniu układu bloków zawartość przyjmie styl witryny. Są też gotowe na urządzenia mobilne!

Dowiedz się więcej