Uwaga: Jeśli zdecydujesz się wyświetlić więcej niż 2 kolumny, możesz dostosować wypełnienie kontenera treści na pulpicie. W przełączniku Custom CSS w wierszu nadrzędnym znajdź tę deklarację CSS:

.wpziom-post-grid-5.wp-block-kadence-posts .loop-entry .entry-content-wrap {
display: flex;
flex-direction: column;
position: absolute;
padding: 5% 15vw 8% 5%;
top: 0;
left: 0;
bottom: 0;
right: 0;
background: linear-gradient(90deg, rgba(0, 0, 0, 0.5) 0%, rgba(0, 0, 0) 50%, rgba(0, 0, 0, 0) 100%);
}


Dostosuj drugą wartość właściwości padding.