Uwaga: Blok postów jest ustawiony na wyświetlanie 10 postów, ale możesz zwiększyć tę liczbę, jeśli chcesz, a kolejne posty dostosują swoją pozycję do układu.

W górnej części CSS w przełączniku Custom CSS w nadrzędnym bloku Row Layout znajdziesz następujące elementy:

:root {
-wpziom-stag-posts-1-offset: 10%;
}

Dostosowuje to głębokość przesunięcia. Możesz zmienić 10% na dowolną wartość, a nawet zmienić jednostkę (na px, vw, em itp.), a układ dostosuje się do nowej wartości.