Uwaga: Aby uzyskać płynne przejście po najechaniu kursorem, musimy zdefiniować maksymalną wysokość fragmentu. Jest ona ustawiana za pomocą zmiennej CSS w przełączniku Custom CSS w wierszu nadrzędnym:

:root {
-wpziom-post-content-reveal-2-height: 250px;
}

Jeśli zwiększysz długość fragmentu lub liczbę kolumn w bloku Posty, może być konieczne zwiększenie zmiennej max-height powyżej 250px, aby cała zawartość wyświetlała się po najechaniu kursorem.