2020: Początek i Dynamiczny Start

Firma została założona na początku 2020 roku, z misją dostarczania wysokiej jakości szkoleń dla różnych sektorów.
Mimo trudnych warunków związanych z pandemią COVID-19, udało nam się szybko zaadaptować i wprowadzić szkolenia online.
Zdobyliśmy pierwszych klientów, którzy docenili naszą elastyczność i innowacyjne podejście do nauczania zdalnego.

2021: Rozwój i Ekspansja

W 2021 roku firma zanotowała znaczący wzrost liczby klientów, co umożliwiło nam rozszerzenie zespołu trenerów i ekspertów.
Rozpoczęliśmy współpracę z większymi firmami oraz instytucjami, co przyczyniło się do wzmocnienia naszej pozycji na rynku.
Wprowadziliśmy nowe programy szkoleniowe i poszerzyliśmy ofertę o bardziej specjalistyczne kursy, odpowiadając na potrzeby rynku.

2022: Innowacje i Technologiczny Skok

Rok 2022 był rokiem inwestycji w nowe technologie. Wdrożyliśmy platformę e-learningową z interaktywnymi modułami.
Zaczęliśmy stosować zaawansowane narzędzia analityczne do monitorowania postępów uczestników, co poprawiło jakość naszych usług.
Firma zorganizowała kilka dużych, międzynarodowych konferencji online, które przyniosły nam uznanie w branży szkoleniowej.