Uwaga: Użyj ustawień input padding w sekcji field styles, aby pole e-mail miało taką samą wysokość jak przycisk. Oba pola automatycznie dostosują swoją szerokość w miarę zmniejszania się ekranu i zawsze pozostaną w jednej linii.

bb-single-optin-1