1

Jest to element listy wykorzystujący pole informacyjne z ukrytym tytułem. Pozwala to na stylizację numeru przy użyciu natywnych ustawień bloku. W edytorze tło liczby może nie wyglądać na okrągłe, ale na interfejsie użytkownika tak. Jeśli z jakiegoś powodu nie uzyskujesz idealnego okręgu na interfejsie użytkownika, możesz dostosować media padding.

2

Jest to element listy wykorzystujący pole informacyjne z ukrytym tytułem. Pozwala to na stylizację liczby przy użyciu natywnych ustawień bloku. W edytorze tło liczby może nie wyglądać na okrągłe, ale na interfejsie użytkownika tak. Jeśli z jakiegoś powodu nie uzyskujesz idealnego okręgu na froncie, możesz dostosować media padding.

3

Jest to element listy wykorzystujący pole informacyjne z ukrytym tytułem. Pozwala to na stylizację liczby przy użyciu natywnych ustawień bloku. W edytorze tło liczby może nie wyglądać na okrągłe, ale na interfejsie użytkownika tak. Jeśli z jakiegoś powodu nie uzyskujesz idealnego okręgu na froncie, możesz dostosować media padding.

4

Jest to element listy wykorzystujący pole informacyjne z ukrytym tytułem. Pozwala to na stylizację liczby przy użyciu natywnych ustawień bloku. W edytorze tło liczby może nie wyglądać na okrągłe, ale na interfejsie użytkownika tak. Jeśli z jakiegoś powodu nie uzyskujesz idealnego okręgu na froncie, możesz dostosować media padding.

5

Jest to element listy wykorzystujący pole informacyjne z ukrytym tytułem. Pozwala to na stylizację liczby przy użyciu natywnych ustawień bloku. W edytorze tło liczby może nie wyglądać na okrągłe, ale na interfejsie użytkownika tak. Jeśli z jakiegoś powodu nie uzyskujesz idealnego okręgu na froncie, możesz dostosować media padding.