1

Tytuł

Te pola informacyjne znajdują się w 3-kolumnowym rzędzie. CSS jest dodawany w niestandardowym polu CSS wiersza, aby wszystkie pola informacyjne miały tę samą wysokość i wyrównywały przyciski do dołu, niezależnie od ilości treści.

Dowiedz się więcej
1

Tytuł

Możesz zmienić układ wiersza na dowolną liczbę kolumn, a pole informacyjne automatycznie dostosuje swoją wysokość do najwyższego pola. Układ wierszy w każdej sekcji ma dolny dzielnik zastosowany w celu uzyskania efektu kątowego.

Dowiedz się więcej
1

Tytuł

Tła gradientowe są definiowane w ustawieniach tła układu wiersza każdej sekcji w wierszu nadrzędnym. Kolory numeru, tytułu i Dowiedz się więcej są zdefiniowane w ustawieniach pola informacyjnego

Dowiedz się więcej