01

Tytuł

Te pola informacyjne znajdują się w 4-kolumnowym rzędzie. CSS jest dodawany w niestandardowym polu CSS wiersza, aby wszystkie pola informacyjne miały tę samą wysokość, niezależnie od ilości treści.

02

Tytuł

Możesz powielić sekcje, a zostaną one zawinięte do nowego wiersza i wszystko pozostanie idealnie wyrównane.

03

Tytuł

Możesz zmienić układ wiersza na dowolną liczbę kolumn, a pole informacyjne automatycznie dostosuje swoją wysokość do najwyższego pola.

04

Tytuł

Gradienty i odbicia tła są definiowane w ustawieniach tła każdej sekcji wewnątrz każdej sekcji głównej.