Info boxy

CSS jest dodawany w niestandardowym polu CSS wiersza, aby wszystkie pola informacyjne miały tę samą wysokość i wyrównywały przyciski do dołu niezależnie od ilości treści.

Więcej

Działają z dowolną ilością kolumn

Możesz zmienić układ wierszy na dowolną liczbę kolumn, a info box automatycznie dostosuje swoją wysokość do najwyższego pola.

Więcej

Marginesy

Transformacja CSS jest używana do przesunięcia ikony tak, aby jej połowa zachodziła na kolor tła ustawiony w sekcji, a ujemny margines jest dodawany do dolnej części ikony, aby zrekompensować przesunięcie w górę. Do sekcji dodawane jest wypełnienie, aby utworzyć kolorowy baner.

Więcej

Używa natywnych styli

Czcionki i kolory są ustawiane w kreatorze, więc po zaimportowaniu układu bloków zawartość przyjmie styl witryny. Aha, są też gotowe na urządzenia mobilne!

Więcej