Uwaga: W przypadku tych ikon nie ma dodatkowego CSS, wszystko jest kontrolowane w blokach za pomocą subtelnych gradientów i cieni. Aby zapewnić, że ikony pozostaną okrągłe, upewnij się, że wartość maksymalnej szerokości w obszarze maksymalnej szerokości treści na karcie ogólnej i minimalna wysokość w ustawieniach struktury na karcie zaawansowanej dla każdej zagnieżdżonej sekcji są takie same.