Uwaga: Przyciski „zobacz więcej” na tych kartach CTA są w rzeczywistości częścią pola podtytułu i są stylizowane jako przyciski przy użyciu funkcji „wyróżnij” tekst. Blok nakładki obrazu nie zapewnia ustawień do stylizacji wyróżnionych słów, więc odbywa się to za pomocą CSS w niestandardowych ustawieniach CSS wiersza nadrzędnego. Jeśli użyjesz wyróżnionego tekstu, przyjmie on kolory ustawione dla przycisków w kreatorze.