Uwaga: To menu ikon jest przeznaczone do użycia w Kadence Elements, dzięki czemu przylega do boku ekranu na wszystkich stronach. Aby użyć tego bloku, skopiuj sekcję do nowego Kadence Elements i zastosuj następujące ustawienia:

Typ elementu: Stały
Umieszczenie: Fixed Bottom
Szerokość: Automatyczna
Pozycja: Prawa

Ustawienia wyświetlania
Pokaż na: Cała witryna

Pozostaw wszystkie inne ustawienia bez zmian (chyba że chcesz ukryć na mniejszych urządzeniach itp.)

W przełączniku Custom CSS wewnątrz sekcji zobaczysz następujący CSS.

.kadence-pro-fixed-item .wpziom-fixed-icon-menu-2 {
transform: translateY(-33vh) translateX(calc(100% – 55px));
}

.wpziom-fixed-icon-menu-2 .wp-block-kadence-advancedheading {
transition: transform 0.3s ease;
}

.wpziom-fixed-icon-menu-2 .kb-button:hover {
transform: translateX(calc(-100% 55px));
}

Możesz dostosować pionowe położenie menu, jeśli chcesz, aby było wyższe lub krótsze, zmieniając wartość -33vh.
Jeśli zmienisz rozmiar ikon lub ich wypełnienie, może być konieczne dostosowanie dwóch wartości 55px, aby dostosować szerokość obszaru widocznego przed najechaniem kursorem.

Email us Facebook Linkedin Instagram Twitter