Uwaga: CSS dla tych przycisków znajduje się w polu Custom CSS wiersza nadrzędnego. Kolor tła ikony przyjmuje kolor przycisków ustawionych w konfiguratorze, ale w odwrotnej kolejności. W ustawieniach bloku można zmienić kolor tła samego przycisku oraz kolor tekstu i ikony przycisku. Wysokość przycisku można kontrolować za pomocą ustawień wypełnienia w panelu ustawień ikony.

Wsparcie
Pobierz
Kontakt
Wsparcie
Pobierz
Kontakt