Uwaga: Kluczem do uzyskania gładkiej linii podczas korzystania z gradientów ukośnych jest pozostawienie 1% odstępu między kolorami. Jeśli gradient jest poziomy lub pionowy, nie trzeba zostawiać odstępu.

Podczas korzystania z promienia obramowania po najechaniu kursorem pojawia się słaby kolorowy kontur. Prawdopodobnie można go zobaczyć w edytorze po najechaniu kursorem na którykolwiek z przycisków. CSS w niestandardowym polu CSS wiersza nadrzędnego naprawia tę brzydką linię na frontendzie.

.wpziom-icon-buttons-1 .kb-button {
outline: 2px solid var(–global-palette1);
outline-offset: -3px;
}


Jeśli zmienisz kolory gradientu lub grubość obramowania, może być również konieczna zmiana grubości, koloru i przesunięcia obrysu w CSS.

Wsparcie
Pobierz
Kontakt
Wsparcie
Pobierz
Kontakt