Obrazy są zdefiniowane w sekcjach najwyższego poziomu, a każda sekcja musi mieć ustawioną minimalną wysokość w ustawieniach struktury.

Nakładka gradientowa jest zdefiniowana w ustawieniach nakładki tła zagnieżdżonego wiersza. Można ją zmienić w dowolny sposób i pozostanie niewidoczna do momentu najechania kursorem.

Aby uzyskać płynne przejście po najechaniu kursorem, musimy zdefiniować maksymalną wysokość dla ukrytego bloku. Jest ona ustawiana za pomocą zmiennej CSS w przełączniku Custom CSS w wierszu nadrzędnym:

:root {
–wpziom-hover-reveal-cards-1-height: 100px;
}


Jeśli zwiększysz długość ukrytej zawartości lub liczbę kolumn w wierszu, może być konieczne zwiększenie zmiennej max-height powyżej 100px, aby cała zawartość była wyświetlana po najechaniu kursorem.

CSS jest zawinięty w media queries, więc ukryta zawartość i nakładka gradientowa są domyślnie wyświetlane na tabletach i urządzeniach mobilnych. Możesz zmienić punkt przerwania tego zapytania o media, dostosowując wartość „1025px” lub całkowicie usunąć media queries.

To jest tytuł
To jest tytuł
To jest tytuł