Uwaga: Struktura tych kart musi być zachowana, aby działały. Możesz zwiększyć lub zmniejszyć liczbę kolumn w rzędzie zawierającym karty i użyć dowolnych bloków wewnątrz oznaczonych przednich i tylnych rzędów, które tworzą karty. Kolory tła są definiowane w ustawieniach tła przedniego i tylnego rzędu. Musisz ustawić minimalną wysokość w sekcjach oznaczonych jako „karta 1, karta 2 itd.”, która może być różna dla komputerów stacjonarnych, tabletów i urządzeń mobilnych. Wszystkie karty dostosują swoją wysokość do najwyższej karty.

Usługa 1

Usługa 2

Serwis 3

Serwis 4

Serwis 5

Serwis 6