To jest siatka zawartości.

Obrazy są tłem sekcji i będą skalowane w zależności od ilości treści w tych polach informacyjnych.

Dowiedz się więcej


To jest info box.

Ale możesz zastąpić mnie dowolnym blokiem (blokami), a obraz obok mnie będzie skalowany w oparciu o moją zawartość.

Dowiedz się więcej

Można dostosować wysokość obrazów.

Wysokość obrazów będzie zawsze co najmniej taka sama jak moja zawartość, ale możesz zwiększyć ich wysokość, zwiększając rozmiar bloku dystansowego w każdej sekcji obrazu.

Dowiedz się więcej