Uwaga: Podane rozmiary obrazów zastępczych są jedynie przykładami. Możesz użyć obrazów o dowolnej wysokości.

Aby dostosować wysokość widocznej przestrzeni, edytuj wartość maksymalnej wysokości w ustawieniach struktury każdej sekcji na karcie zaawansowane.
Obrazy są definiowane w ustawieniach tła na karcie stylu w każdej sekcji. Ten sam obraz należy dodać do stanu statycznego i stanu po najechaniu kursorem. Stan statyczny powinien mieć pozycję tła wynoszącą: Left 50%, Top 0%. Stan najechania powinien mieć pozycję tła: Left 50%, Top 100%.

Możesz dostosować prędkość przewijania, dostosowując CSS w polu Custom CSS w wierszu nadrzędnym.

.wpziom-scroll-screen-1.kt-inside-inner-col {
transition: background-position 1slinear;
}

Dostosuj powyższą wartość 1s, aby kontrolować czas powrotu obrazu do stanu statycznego (po wyjściu myszą)

.wpziom-scroll-screen-1.kt-inside-inner-col:hover {
transition: background-position 10slinear;
}

Dostosuj powyższą wartość 10s, aby kontrolować prędkość przewijania obrazu po najechaniu kursorem (po najechaniu myszą)