Uwaga: Najlepiej jest przenieść CSS w przełączniku Niestandardowy CSS w wierszu nadrzędnym do arkusza stylów motywu podrzędnego, wtyczki fragmentów kodu lub dodatkowej sekcji CSS w dostosowywaniu, aby móc używać nagłówków w całej witrynie.

Podczas dodawania nowego zaawansowanego bloku tekstowego należy dodać dwie klasy CSS do pola CSS w przełączniku ustawień zaawansowanych:

1) wpziom-headings-with-lines (dodaje linie)
2) lewy, prawy lub środkowy, w zależności od wyrównania tekstu. (powoduje to umieszczenie linii we właściwym miejscu)

Linie przyjmą pierwszy kolor akcentujący ustawiony w konfiguratorze. Możesz zmienić ten kolor w CSS w przełączniku Custom CSS w wierszu nadrzędnym, zmieniając zmienną globalnej palety tła od 1 do 9.

background: var(–global-palette1);

Tytuł

Twój tytuł

Twój tytuł