Uwaga: Skorzystaj z ustawień wypełniania danych wejściowych w stylach pól, aby pole e-mail miało taką samą wysokość jak przycisk. Oba pola automatycznie dostosują swoją szerokość w miarę zmniejszania się ekranu i zawsze pozostaną w jednej linii.

bb-single-optin-1