Uwaga: CSS dla tego suwaka znajduje się w polu Custom CSS w wierszu nadrzędnym i modyfikuje kropki suwaka.

Jeśli chcesz zmienić kolor liczb lub linii poniżej, zmień wartości var(–global-palette9) w CSS (1-9).