Uwaga: Ten suwak treści wykorzystuje minimalny CSS zawarty w polu Custom CSS na karcie zaawansowanej sekcji nadrzędnej i kontroluje tylko animację paska postępu – wszystko inne jest zdefiniowane w ustawieniach bloku. Logika stojąca za tym suwakiem i dlaczego nie wydaje się on faktycznie przesuwać, polega na tym, że zawartość każdego slajdu jest dokładnie taka sama, a zmienia się tylko kolor elementów na aktywnym slajdzie – w szczególności kolor tytułu i dolne obramowanie tekstu akapitu.

W górnej części CSS zobaczysz tę deklarację:

.wpziom-content-slider-1 .wpziom-content-slider-1-progress {
height: 2px;
width: 0;
animation: scaleWidth 7s ease-out infinite;
animation-play-state: paused;
}


Aby zmienić kolor paska postępu, edytuj kolor tła bloku tekstowego Progress Active wewnątrz każdego slajdu.

Aby zmienić wysokość paska postępu, edytuj wartość 2px w CSS. Jeśli to zrobisz, będziesz musiał również dostosować wartość dolnego marginesu bloku akapitu wewnątrz sekcji Nieaktywne w sekcji Zawartość każdego slajdu.

Jeśli zmienisz prędkość automatycznego odtwarzania zaawansowanego suwaka, będziesz musiał również zmienić wartość 7s w CSS, aby ją dopasować. (Przykład: Prędkość autoodtwarzania 5000 = 5s)